Stowarzyszenie Nie Mijamy Się

Jesteśmy stowarzyszeniem, dla którego najważniejszą wartością w kontakcie z drugim człowiekiem jest budowanie relacji poprzez komunikację. Uczymy jak rozumieć uczucia i emocje swoje i innych. Pomagamy przybliżać się i dogadywać. Tworzymy narzędzia dające możliwości bliskiego kontaktu z ludźmi.

ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ "NIE MIJAMY SIĘ"!

28 listopada 2018
Godzina 10:00

Aula Szkoły Podstawowej im. Juliusza Verne'a w Białych Błotach
ul. Centralna 27
86-005 Białe Błota

PROGRAM

Zapisy na wydarzenie zakończone! Zapraszamy na kolejne wydarzenia!

Działamy na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych. Wspieramy rozwój umiejętności aktywnego  i zdrowego spędzania czasu wolnego. 

Naszym zadaniem jest promowanie i organizowanie różnorodnych form zajęć, rozwijających umiejętności społeczno - emocjonalne dzieci, młodzieży i dorosłych. W naszej działalności tworzymy, wykorzystujemy i promujemy gry planszowe jako istotny czynniki edukacyjny, terapeutyczny i społeczny. Włączamy innych w szeroko rozumiane działania o charakterze edukacyjnym, artystycznym, profilaktycznym,  organizując konkursy, turnieje, szkolenia, prelekcje, akcje profilaktyczne. 

Wykorzystując wiedzę, doświadczenie i zaangażowanie członków stowarzyszenia staramy się pozytywnie i skutecznie oddziaływać na ludzi, których spotykamy na swoje drodze. Inspirujemy, rozwijamy, rozmawiamy, gramy…

 

ZARZĄD

Elżbieta Goślicka-Ryś

Przewodnicząca

Marta Krawczyk

Wiceprzewodnicząca

Danuta Wilczarska-Szafarczyk

Skarbnik