Strona główna

Działamy na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych. Wspieramy rozwój umiejętności aktywnego  i zdrowego spędzania czasu wolnego. 

Naszym zadaniem jest promowanie i organizowanie różnorodnych form zajęć, rozwijających umiejętności społeczno - emocjonalne dzieci, młodzieży i dorosłych. W naszej działalności tworzymy, wykorzystujemy i promujemy gry planszowe jako istotny czynniki edukacyjny, terapeutyczny i społeczny. Włączamy innych w szeroko rozumiane działania o charakterze edukacyjnym, artystycznym, profilaktycznym,  organizując konkursy, turnieje, szkolenia, prelekcje, akcje profilaktyczne. 

Wykorzystując wiedzę, doświadczenie i zaangażowanie członków stowarzyszenia staramy się pozytywnie i skutecznie oddziaływać na ludzi, których spotykamy na swoje drodze. Inspirujemy, rozwijamy, rozmawiamy, gramy…

 

ZARZĄD

Elżbieta Goślicka-Ryś

Przewodnicząca

Marta Krawczyk

Wiceprzewodnicząca

Danuta Wilczarska-Szafarczyk

Skarbnik


 

CZŁONKOWIE

 

     

Agnieszka Dąbrowska

Jakub Ryś

Mariusz Szygulski

Daniel Krawczyk

 

Skontaktuj się z nami!